02-511-56999

ฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVC แบรนด์ 59S ในประเทศจีน

เนื่องจากประเทศจีนประสบปัญหาการระบาด ไวรัสโควิด-19 เเละได้เจอปัญหาขาดเเคลนหน้ากากอนามัยเเละหน้ากาก N95 สำหรับบุคลากรทางการเเพทย์

ในช่วงวิกฤต จึงได้มีการฆ่าเชื้อหน้ากากด้วยเครื่องฆ่าเชื้อเเสง UVC จากหลอด LED เเบรนด์ 59S
(ซึ่งความยาวคลื่น ความเข้มของเเสงเเละระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ เร็วกว่า UV LAMP อีกทั้งยังปราศจากโอโซนเเละสารปรอท) สามารถฆ่าเชื้อโรคบนหน้ากากเเละนำกลับมาใช้ใหม่ได้

สามารถฆ่าเชื้อหน้ากากเเละอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว ของบุคลากรทางการเเพทย์ เช่น สเต็ตโทสโคป, โทรศัพท์มือถือ, รีโมท, CPAP(Smart CPAP Mask Sanitizer)เเละสิ่งของเบ็ดเตล็ด

ใช้กันเป็นจำนวนมากทั้งในโรงพยาบาลรัฐเเละโรงพยาบาลเอกชนของประเทศจีนกับ Concept “Don’t’ Bring Germs Home”

ซึ่งมีผลการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ เเละได้รับการรับรองจาก CE, FDA(สหรัฐอเมริกา) เเละ SGS Report

ฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVC แบรนด์ 59S ในประเทศจีน